O nás


O nás

tomenu

Firma HELVYK ELEVATORS, s.r.o. Nitra vznikla na prelome rokov 2005 - 2006, ako nástupnícka organizácia firmy ELEKTROVÝŤAHOVÁ SLUŽBA Nitra. Nosným predmetom jej činnosti sú všetky práce spojené s vertikálnou dopravou vyhradenými technickými zariadeniami – výťahmi, ktoré sú trvalou súčasťou budov.


Sídlom HELVYK ELEVATORS, s.r.o. je Nitra, no jej územné pôsobenie je v celej Slovenskej republike. Opravy a revízie výťahov zabezpečuje viacerým organizáciám rôznej povahy. Charakter a zameranie týchto zákazníkov si vyžaduje často rýchly nástup na opravu, zabezpečenie pohotovostných služieb v dňoch pracovného voľna, po pracovnej dobe, atď. Nastúpiť na opravu výťahu v deň, keď zákazník poruchu nahlási, ale aj kontrola a dodržanie termínov revízií a odstraňovanie zistených nedostatkov je samozrejmosťou pre všetkých pracovníkov.


HELVYK ELEVATORS, s.r.o. zabezpečuje dodávky, montáž, rekonštrukcie, modernizácie, záručný a pozáručný servis výťahov, školenia pracovníkov prevádzkovateľa, školenia dozorcov na výťahoch, poradenskú činnosť pri voľbe rozsahu opráv, výbere typov nových zariadení. V rámci opráv môže HELVYK ELEVATORS, s.r.o. každý výťah postupne modernizovať nahrádzaním starých komponentov za modernejšie v súlade s požiadavkami užívateľa, podľa technického spracovania zodpovedajúceho európskemu štandardu a v súlade s normami. Použitím rôznych technológií montáže dosahuje HELVYK ELEVATORS, s.r.o. krátke dodacie lehoty, pričom technické riešenia a spoľahlivosť zabezpečujú zníženie prevádzkových nákladov užívateľov.