Osvedčenia


Osvedčenia

tomenu

Spoločnosť HELVYK ELEVATORS, s.r.o. má nasledovné oprávnenia na svoju činnosť, vydané Technickou inšpekciou Slovenskej republiky.

20140214111533_00001.jpg

 20140214111533_00001.jpg