Partneri


Partneri

tomenu

www.polgarics.com

B2B assistence - medzinárodná podpora predaja a asistencia pri veľtrhoch 


  www.metronsa.gr 

Metron - výroba výťahových kabín a dverí 


 www.lifts.de

 BKG - výroba malých nákladných výťahov, nákladných výťahov bez dopravy osôb a nákladných výťahov s riadičom