NOVÉ VÝŤAHY


NOVÉ VÝŤAHY

tomenu

 

NOVÝ VÝŤAH PRE VAŠU BUDOVU – BEZPEČNÉ A DOSTUPNÉ RIEŠENIE


Niektoré fakty ...

V Slovenskej republike je v prevádzke niekoľko tisíc výťahov vo všetkých budovách a obytných domoch. Bez výťahov by sa kvalita života značne zhoršila. Väčšina týchto výťahov je dnes vo veku 20 – 30 rokov a viac. Prejavujú sa u nich nielen časté poruchy, ale výťahy tiež nezodpovedajú štandardom bezpečnosti, ktoré sú samozrejmé u novo inštalovaných výťahov.


Bezpečnosť predovšetkým

Pred viac než desiatimi rokmi prijala Slovenská republika európsku smernicu pre výťahy s cieľom poskytovať bezpečnejšie a spoľahlivejšie nové výťahy. Žiaľ bezpečnostné smernice pre staršie výťahy v prevádzke sú stále menej náročné než smernice pre nové zariadenia – takže u starších výťahov môžu riziká pretrvávať. Odborná údržba vykonávaná kvalitnou firmou a výmena niektorých častí starších výťahov (ak je to možné) môžu bezpečnostné riziká výrazne znížiť ale bez výmeny celého výťahového zariadenia nemôžu byť odstránené všetky riziká.


Splniť potreby ...

Naším cieľom je poskytnúť Vám úplne nový náhradný výťah za dostupnú cenu. Do nového výťahu boli zaradené všetky prvky dôležité pre bezpečnosť a spoľahlivosť, ktoré sú súčasťou nových výťahov pre bytové domy, priemyselné budovy, sklady ...


Nový náhradný výťah – vylúčenie rizík

Súčasné riziká u výťahov v prevádzke


Riešenie novým náhradným výťahom

Elektrické komponenty a materiály nevyhovujú súčasnému štandardu, nie sú odolné proti požiaru a VANDALIZMU

Nové elektrické vybavenie vyhovuje súčasným normám, sú použité materiály odolné proti VANDALIZMU a znižujúce účinok požiaru

Jednoduchý systém brzdy pohonu nemá ďalšie istenie v prípade poruchy

Pohon má dvojitú aktiváciu a zdvojené mechanické časti elektromechanickej brzdy

Z azbestového obloženia bŕzd sa pri každom zabrzdení uvoľňujú azbestové vlákna

Pre obloženie bŕzd nie je použitý azbest

Prehrievanie elektrického motora nie je sledované

Zariadenie pre sledovanie teploty motora zaistí vypnutie pohonu v prípade prekročenia prevádzkovej teploty motora

Zastavovanie môže byť nepríjemne prudké a nepresné k úrovni nástupišťa, čo spôsobuje problémy pri nastupovaní
a vystupovaní z kabíny

Riadený pohon zaisťuje presné zastavenie s presnosťou na 1mm

Dverné spínače nie sú zaistené proti zneužitiu, môže nastať nebezpečná situácia, že kabína výťahu odíde pri
otvorených šachtových dverách

Modernejšie dverné spínače a uzávery dverí neumožnia jednoduchú manipuláciu
neoprávneným osobám

Vo výťahovej kabíne bez výťahových dverí môže prísť k zachyteniu osôb alebo vecí medzi kabínu a šachtu

Automatické kabínové dvere sú súčasťou všetkých typov nových výťahov

Drevené kabíny a drevené dvere sú nebezpečné v prípade požiaru

Kabína a dvere sú z kovu s možnosťou dodania so zvýšenou požiarnou
odolnosťou (základ EW30)

Neexistuje spojenie s osobami uviaznutými v kabíne v prípade poruchy

Je možná komunikácia medzi kabínou a dispečingom

Neexistuje núdzové osvetlenie kabíny pri výpadku elektrickej energie

Núdzové svetlo napájané akumulátorom v prípade výpadku elektrickej energie

Súčasné zachytávače ak sú aktivované, zastavia kabínu príliš rýchlo – okamžite

Zlepšené zachytávače zaisťujú pokojné zastavenie kabíny

Nekontrolovaná jazda kabíny smerom hore v prípade poruchy brzdy alebo inej poruchy

Zachytávače sú vybavené pri nekontrolovanom pohybe kabíny v oboch smeroch -
hore i dolu


Preťaženie kabíny je možné


Elektronické zariadenie kontroluje, aby kabína nebola preťažená

Uvoľnenie drôtových vodítok protiváhy môže spôsobiť vzájomnú kolíziu pohybujúcich sa častí výťahu v šachte

Protiváha sa pohybuje v pevne uchytených vodiacich lištách tvaru TKonštrukcia a vyhotovenie nového náhradného výťahu.

Súčasťou kabíny je zrkadlo v hornej polovici zadnej steny, madlo a okopový plech z ANTIKORY, poťah podlahy je z proti šmykovej gumy. Steny kabíny sú vo farebnom vyhotovení odolnej práškovej farby s jemnou štruktúrou alebo obložené dekoratívnym obkladom podľa výberu zákazníka.

Madlo a okopový plech sú vyhotovené z ANTIKORY, ako i tlačidlový panel. Pre farebné ladenie s interiérom budovy môžeme ponúknuť viacero farebných vyhotovení práškovej farby alebo dekoratívnych obkladov.

Tlačidlový panel v kabíne je vo vyhotovení ANTIVANDAL, voľba stanice sa vykonáva cez tlačidlo s mikrozdvihom alebo len dotykom. V paneli je zabudovaný ukazovateľ polohy kabíny, núdzové osvetlenie a zariadenie pre trvalú možnosť dvojstrannej komunikácie s dispečingom. Pre odstránenie trvalého stláčania tlačidiel prepravovanými osobami môže byť tlačidlový panel kabíny vo vyhotovení s potvrdením voľby.

Kabínové dvere sú automatické posuvné s automatickým zastavením pohybu dverí a reverzom pri zistení osoby alebo prekážky v dvernom otvore. Dvere sú povrchovo upravené práškovou farbou v odtieni zladenom s farbou kabíny alebo vo vyhotovení ANTIKORA.

Šachtové dvere sú otočné, vybavené automatickým zatváraním a bezpečnostným obdĺžnikovým okienkom. Na požiadanie môžu byť s automatickým otváraním i zatváraním – na stranu posuvné krídla. Tlačidlo v nástupišti je vyhotovené vždy tak, ako v paneli kabíny vrátane ukazovateľa polohy kabíny, potvrdenia voľby ... Povrchová úprava dverí a privolávačov bude vždy zladená s interiérom budovy a vyhotovením kabíny.

Väčšia kapacita prepravovaných osôb a nákladov za predpokladu, že pôvodná šachta má typové rozmery a tolerancie.


Vďaka využitiu nových technológií môže nový náhradný výťah prepravovať viacej osôb a nákladov pri inštalácii v pôvodných šachtách : 


Tabulka
Kapacita súčasného výťahu
Kapacita nového výťahu
Nosnosť (kg)
Počet osôb 
Nosnosť (kg
Počet osôb
Príklad 1
250
3
400-450
5-6
Príklad 2
320
4
375
5
Príklad 3
500
6
825 
11

 


 

Ďalšie parametre ...

-Rýchlosť 1.00 m/s (ak to dovoľuje stavebná pripravenosť šachty)

-Riadenie so zberom dolu alebo obojsmerným zberom ovládané mikroprocesorovým rozvádzačom

-Maximálny štandardný počet staníc 16 (v prípade požiadavky zákazníka je možné aj viac)


Aj keď je naším cieľom poskytnúť Vám bezpečný a spoľahlivý výťah chceme tiež odstrániť ďalšie problémy, ktoré sa často objavujú u mnohých výťahov.


Komfort jazdy

Náhrada starých mechanických a elektrických prvkov modernými komponentmi umožňuje :

- pokojnejší kontrolovaný rozjazd a zastavenie

- vyššiu presnosť zastavovania

- pokojnejšiu jazdu vďaka novým samo mazacím vodiacim čeľustiam

- zníženú hladinu hluku


Je vždy dôležité zvážiť si či zariadenie výťahu modernizovať a zostať na pôvodných parametroch alebo výťah vymeniť za nový s novými lepšími parametrami.

Rozdiel v cene nemusí byť vždy až taký veľký, naopak efekt určite!


Vaša záruka ceny

Zakúpením nového výťahu získate kvalitu výrobku a zároveň servisu za dostupnú cenu.


Veríme, že rozsah našej činnosti je pre Vás zaujímavý a prenesiete všetky problémy a starosti spojené s povinnosťou majiteľa, budúceho majiteľa, prevádzkovateľa výťahového zariadenia a investora na skúsených kvalifikovaných odborníkov našej firmy.

V prípade záujmu Vás radi poinformujeme o cenových reláciách, ako i ďalších podrobnostiach a to osobne u Vás, v HELVYK ELEVATORS, s.r.o. alebo telefonicky.