PODROBNEJŠIA ČINNOSŤ SPOLOČNOSTI


PODROBNEJŠIA ČINNOSŤ SPOLOČNOSTI

tomenu

PODROBNEJŠIA ČINNOSŤ SPOLOČNOSTI

 

1. Generálne opravy a rekonštrukcie všetkých typov elektrických a hydraulických výťahov.

2. Samostatné výmeny nosných prostriedkov (lán a reťazí).

3. Menšie opravy elektrických výťahov, jednorazové odstraňovanie nedostatkov.

4. Poradenská činnosť pri voľbe nových zariadení, opráv, technické riešenie pri zmenách účelov budov a stavieb.

5. Zmluvný servis elektrických výťahov všetkých typov – základný a rozšírený 7 dní v týždni a 365 dní v roku.

6. Kontrolná činnosť - revízie, skúšky, prehliadky, školenia pracovníkov prevádzkovateľa.

7. Dielenské opravy :

-výťahových strojov

-napínacích závaží regulátorov rýchlosti

-elektromotorov pohonu výťahov

-elektromagnetov

-výťahových rozvádzačov

-kabín výťahov s estetickými modernými úpravami, ako i ostatných častí výťahov.

8. Dodávky a montáž elektrických trakčných a hydraulických výťahov.

9. Dodávky výťahových konštrukcií.

10. Dodávky, montáž a výmeny automatických kabínových a šachtových dverí výťahov - aj s možnosťou protipožiarnej odolnosti.

11. Montáž infračervených svetelných závor pre osobné i nákladné výťahy s veľkou spoľahlivosťou i pre extrémnych podmienkach (prach, olej, voda).

12. Výmeny starých RELEOVÝCH výťahových rozvádzačov za moderné, spoľahlivé mikroprocesorové rozvádzače ku všetkým typom výťahov s novou elektroinštaláciou páskovými vodičmi so zasúvacími konektormi, novým elektrickým vybavením šachty a strojovne s použitím nových tlačidlových súprav typu ANTIVANDAL so svetelnou signalizáciou svietiacimi LED diódami s veľmi dlhou životnosťou, v rôznom vyhotovení s možnosťou výberu povrchovej úpravy (antikora leštená, antikora brúsená, mosadz leštená).

13. Montáž záložných zdrojov osvetlenia kabíny, signálnych gongov pri príchode kabíny do stanice, digitálnych polohových signalizácií do kabín a staníc, osvetlenia šácht , ako i všetky úpravy podľa STN EN 81.1 a 81.2. + AC. V rámci týchto úprav je možnosť spojenia dvoch výťahov vedľa seba so spoločnou strojovňou do úsporného zapojenia DUPLEX, poprípade voľba parkovacej stanice kabíny podľa časového harmonogramu, ako i možnosť prednostnej voľby.